Zlukov u Veselí nad Lužnicí se nachází v blízkosti řek Lužnice a Nežárka, které jsou populárním místem pro rybaření a vodní sporty. Nedaleko obce se nachází několik zatopených pískoven, ale i národní přírodní rezervace Zlatá stoka, která je domovem vzácných druhů rostlin a živočichů, a nabízí mnoho turistických tras.

Historie a památky

První zmínky o obci Zlukov jsou od roku 1200. V té době zde byli osadníci německé národnosti. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1382, kdy patřila bratrům Vyšatovi a Buzkovi z Machovic, kteří svůj majetek postoupili králi Václavu IV.

V 15. století dostali Zlukov rytíři Smrčkové z Mnichu. Ti jej prodali Kateřině, kněžně Minsterberské ze Sas, manželce Jindřicha IV.  A tak se dostal Zlukov do majetku pánů z Hradce a byl připojen panství Řečickému (Kardašova Řečice).

Od roku 1720 se vyskytují záznamy, v nichž nacházíme jména osadníků českého původu. Potomci těchto osadníků žijí v obci dodnes. Obec Zlukov má výměru 603,5 ha a leží v nadmořské výšce 439 metrů asi 2 km severovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V současné době žije v obci 272 (r.2022) trvale přihlášených občanů.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Na půvabné návsi obestavěné selskými usedlostmi s vjezdovými vraty je uprostřed rybníček, nad ním je malá pseudoslohová zděná kaple s funkčním zvonem ohlašujícím poledne a klekání. Kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. st. není běžně přístupná veřejnosti. Objekt byl původně dřevěný a roce 1875 přestavěn. Roku 1935 se kaple dočkala opravy a to nákladem 13 000 korun. Rekonstrukce objektu je naplánována i na rok 2023.

Dále je zde stará škola z roku 1904 – původně dvoutřídka, ve které v současnosti sídlí jednotřídní mateřská školka, obecní úřad a knihovna. Před budovou je k dispozici dětské certifikované hřiště.

Další pamětihodnosti

Pomník J. Vojty Slukova – Před školou v malém parku se nachází pomník Jakuba Vojty Slukova, významného herce a prvního ředitele divadla Uránie, který se narodil v obci Zlukov. Slouží jako připomínka jeho životního díla a je umístěn vedle lípy svobody a památníku padlých zlukovských občanů z první světové války. Na jeho rodném domě č. 17 je umístěna pamětní deska.

O Jakubu Vojtěchovi Slukovi:

Jakub Vojtěch Sluka byl český herec, režisér a divadelní pedagog. Narodil se 27. února 1824 v Zlukově a zemřel 5. února 1899 v Praze. Studoval na pražské konzervatoři a po jejím absolvování působil v několika divadlech v Praze a Brně. V roce 1854 se stal členem Národního divadla, kde zůstal až do roku 1873. Poté se stal ředitelem divadla Uránia a později také jeho uměleckým ředitelem. V roce 1878 se stal profesorem herectví na Pražské konzervatoři, kde učil až do své smrti. Mezi jeho žáky patřili například herečky Růžena Nasková a Anna Sedláčková.

Sluka byl velmi významnou osobností českého divadla 19. století. Proslavil se nejen jako herec, ale také jako režisér a divadelní pedagog. Mezi jeho nejvýznamnější role patřily například Hamlet, Othello, Král Lear nebo Richard III. Jako režisér se podílel na mnoha inscenacích a jako pedagog vzdělával další generace herců.

Mohylník Klobásná II., Mohylové pohřebiště – Klobasná 8.-9.století Mohylové pohřebiště Klobásná II. je archeologické naleziště v lese Klobásná a představuje cenný doklad raně středověkého slovanského osídlení v jižních Čechách. Pohřebiště se datuje do 8. a 9. století a tvoří ho 14 mohyl kruhového nebo mírně oválného půdorysu, náspy s mělkými obvodovými žlábky.

Mohyly byly objeveny v letech 1886 až 1900, ale pouze východní část byla prozkoumána Archeologickým ústavem Národního muzea v roce 1951. Jedna z mohyl, kamenná o výšce jednoho metru a půdorysu 7,1 x 7,5 m, má vnitřní žárové ohniště a byl zde nalezen přeslen, který byl předán do muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Mohylové pohřebiště Klobásná II. společně s mohylovým pohřebištěm ležícím 1000 m západně od něj jsou významným dokladem nejstaršího slovanského osídlení jižních Čech.

Milník (Info: Míle (milník) je historický způsob označení vzdálenosti v jednotlivých regionech, který se v minulosti používal především k orientaci a určení vzdáleností při cestování. V jihočeských vesnicích se může jednat o kamenný nebo dřevěný sloup s vyrytým číslem, který označuje každou jednu milu vzdálenosti od daného výchozího bodu. Tyto milníky se obvykle nacházejí u silnic nebo cest a některé z nich mohou mít i historickou hodnotu jako památky minulých dob.

Venkovská usedlost čp. 28 – Venkovská usedlost čp. 28 se nachází na návsi a je dvoukřídlovou zděnou usedlostí, pravděpodobně vystavěnou ve druhé polovině 19. století. Areál zahrnuje dům a hospodářské objekty. Dům má křídlový štít s lemováním a lizénový rám v přízemí, brána je se segmentovým vjezdem. Zemědělská usedlost čp. 28 je dochovaná v původním hmotovém uspořádání objektů.

S výjimkou dispozice obytného stavení jsou dochovány i dispozice ostatních objektů. Ochrana je zasloužená zejména kvůli dochovaným historickým konstrukcím, jako jsou klenutý sklípek, obvodové zdivo stodoly, obytného stavení a stájí, a dochovaný krov s kolíkovými spoji. Dále ochranu zasluhuje štuková výzdoba návesního průčelí. Zemědělská usedlost čp. 28 ve Zlukově odpovídá kategorii kulturní památky podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je zapsána v katalogu památek.Katalog památek

Wagnerův vyřezávaný betlém je veřejnosti k vidění v adventním čase. Svatá rodina i s andělem jsou v Zlukově jako živé. Reportáž České televize z 23.12.2012 Reportáž České televize 23.12. 2012 – ukazuje, že biblické postavy v životní velikosti stojí každé vánoce na návsi ve Zlukově u Veselí nad Lužnicí. Velký dřevěný betlém vyřezal z lipového dřeva místní řezbář Oldřich Wagner a věnoval jej všem občanům Zlukova.

Smíšené zboží a hospůdka

V obci je v současné době provozován Obchod se smíšeným zbožím. Otvírací doba je v pondělí, úterý, středa a pátek od 8.30 do 12h a v pondělí, středa a pátek od 14 do 16h. (Změna vyhrazena) Více info

Dále v obci je Zlukovská Hospoda, která má otevřeno v zimním období pátek a neděle večer. Více info

Obědy:

Restaurace BESEDA, nám. T. G. Masaryka 132, tel. 606 365 311, 734 730 005, Veseli-Beseda@seznam.cz , www.besedaveseli.cz, 185 míst (110 míst + 75 míst venkovní terasa), v restauraci do 13. hodiny každý den nekuřácký prostor, v pubu a na terase se kouří celý den. Bezbariérový přístup.
9 – 23 h

Pivovarský dvůr, Malé náměstí 12/II, tel. 605 290 980, www.pivovarskydvur.jex.cz novakovaeva.acko@seznam.cz . 30 – 100 míst, možnost venkovního posezení, oddělený kuřácký prostor, bezbariérový přístup, venkovní posezení.
PO – PÁ 10 – 22 h

Hostinec Pension NA SOUTOKU, třída Čs. armády 612/II, tel. 381 582 142, www.pension-soutok.cz , info@pension-soutok.cz , 100 míst (50 míst + 50 míst venkovní terasa), možnost venkovního posezení, oddělený kuřácký prostor, bezbariérový přístup
PO – ČT 11.30 – 23 h, PÁ, SO 11.30 – 24 h, NE 11.30 – 22 h

Country Saloon , Řípec 134, tel. 724 270 152, http://country-saloon.eu , tomaskolba@seznam.cz , 50 míst, možnost venkovního posezení 80 míst, oddělený kuřácký prostor 30 míst, bezbariérový přístup

Restaurace hotelu Sloup, Řípec 122, tel. 381 521 926, www.hotelsloup.com , 200 míst, možnost venkovního posezení 60 míst, oddělený kuřácký prostor, bezbariérový přístup.

Hospoda U Koloušků v Hamru – tel. 603 103 025, www.hostinecukolousku.webnode.cz
PO – PÁ 16 – 22 h, SO, NE 15 – 24 h
červenec, srpen otevřeno od 12 hodin

– Vlkovská hospoda
v sezoně otevřeno každý den 10 – 23 h, Kulečník, fotbálek, šipky, jukebox, dětský koutek s pískovištěm. Tel. 731 110 405, www.vlkovskahospoda.cz, piha.leos@seznam.cz, mimo sezonu PO, ÚT, ST, ČT, NE – 10 – 22 h, PÁ a SO 10 – 24